جهان تا جهان نقش و صورت گرفت کدامست از این نقشها آن ما

لطایفی چند از کشیشان و مسیحیان

 

صاحبخانه تقصیر کار
بر اثر رعد و برق، برج کلیسائى آتش مى گیرد و ویران مى شود. کشیش روستا براى ساختن یک برج جدید پول جمع مى کند.
یک روستائى مى گوید: «به صاحبخانه اى که خانه اش را به آتش بکشد، چیزى نمى دهم

گناه

بر در ورودى کلیسائى نوشته شده است: اگر از گناه خسته شده اى وارد کلیسا شو!
رندى زیر آن با روژلب (ماتیک) نوشت: اگر نه، با شماره زیر تماس بگیر!

مجازات آدم
معلم فقه در کلاس از شاگردان مى پرسد: آدم به خاطر گناهش در بهشت چگونه مجازات شد؟
یکى از شاگردان جواب داد: مجبور شد با حوا ازدواج کند

طلب آمرزش
معلم در کلاس فقه مى پرسد: «باید پیش از هر چیزى، چکار کنیم که گناهان ما آمرزیده شود؟»
یکى از شاگردان گفت: «گناه

بعداً فضیلت
شنبه شب کشیش از دستیارش مى پرسد: «روز یکشنبه راجع به چه موضوعى، موعظه خواهید کرد؟»
دستیارش جواب مى دهد: «درباره فضائل قناعت پیشگى
کشیش مى گوید: «احسن، پس اعانه ها را پیش از موعظه جمع مى کنیم!

+نوشته شده در ۱۳۸٧/۸/٥ساعت۱٢:٤٩ ‎ب.ظتوسط Aragorn | نظرات ()