جهان تا جهان نقش و صورت گرفت کدامست از این نقشها آن ما

یک مکالمه واقعی روی فرکانس اضطراری کشتیرانی روی کانال 106 سواحل Finisterra Gali

 

اسپانیائییا ( با سر و صدای متن A-853 :(با شما صحبت میکند. لطفا 15 درجه به جنوب بچرخید تا از تصادف اجتناب کنید. شما دارید مستقیما بطرف ما می آیید. فاصله 25 گره دریایی.

آمریکائییها ( با سرو صدای متن): ما بشما  پیشنهاد میکنیم 15 درجه به شمال بچرخید تا با ما تصادف نکید.

اسپانیائییا : منفی. تکرار میکنیم. 15 درجه به جنوب بچرخید تا  تصادف نکنید.

آمریکائییها ( یک صدای دیگر) : کاپیتان یک کشتی ایالات متحده آمریکا با شما صحبت میکند. بشما اخطار میکنیم 15 درجه بشمال بچرخید تا تصادف نشود.

اسپانیائیها : این پیشنهاد نه عملی است و نه مقرون به صرفه. بشما پیشنهاد میکنیم 15 درجه به جنوب بچرخید تا باما تصادف نکنید.

آمریکائیها (با صدای عصبانی) : کاپیتان ریچارد جمس هاوارد فرمانده ی ناو هواپیما بر یو اس اس لینکلن با شما صحبت میکند . دو رزمناو 6  ناو منهدم کننده 5 ناوشکن 4 زیر دریایی و تعداد زیادی کشتی های پشتیبانی ما را اسکورت میکنند. بشما پیشنهاد نمی کنم. بشما  دستور میدهم راهتان را 15 درجه بشمال عوض کنید. در غیر اینصورت  مجبور هستیم اقدامات لازمی برای تضمین امنیت این ناو اتخاذ کنیم. لطفا بلافاصله اطاعت کنید و از سر راه ما کنار روید!!!

اسپانیائیها : خوان مانوئل سالاس آلکانتارا با شما صحبت میکند. ما دو نفر هستیم و یک سگ دو وعده غذا 2 قوطی آبجو و یک قناری که فعلا خوابیده ما را اسکورت میکنند. پشتیبانی ما ایستگاه رادیوئی زنجیره ی دیال ده لا کورونیا و کانال 106 اضطراری   دریائی است. ما به هیچ طرفی نمی رویم زیرا ما روی زمین قرار داریم و در ساختمان فانوس دریایی A-853 Finisterra   روی سواحل سنگی گالیسیا هستیم و هیچ تصوری هم نداریم که این چراغ دریایی در کدام سلسله مراتب از چراغ های دریای اسپانیا قرار دارد. شما میتوانید هر اقدامی که به صلاحتان باشد را اتخاذ کنید و هر غلطی که میخواهید بکنید تا امنیت کشتی کثافتتان را که بزودی روی صخره ها متلاشی میشود تضمین کنید. بنابراین بازهم اصرار میکنیم و بشما پیشنهاد میکنیم عاقلانه ترین کار را بکنید و راه خودتان را 15 درجه ی جنوبی تغییر دهید تا از تصادف اجتناب کنید.

آمریکائیها : آهان باشد. گرفتیم. ممنون

 

+نوشته شده در ۱۳۸٧/٧/٢٠ساعت۱۱:۳٧ ‎ق.ظتوسط Aragorn | نظرات ()