نحوه تنظیمات استفاده از سرویس Gprs " همراه اول

در صورتیکه گوشی مشترک قابلیت اتصال به شبکه GPRS را داشته باشد، می‌تواند با استفاده از درخواست از portal همراه اول با آدرسWWW.MCI.IR برای ارسال تنظیمات به گوشی خود اقدام کند که تنظیمات به صورت خودگار توسطسیستم با استفاده از یک ‌پیامک برای گوشی مشترک ارسال خواهد شد. پس ازدریافت ‌پیامک و وارد کردن PIN 1234 تنظیمات را در گوشی باید ذخیره شود.

در صورتیکه گوشی تلفن همراه مشترک قابلیت انجام تنظیمات خودکار (OTA) رانداشته باشد، می‌توانید به صورت دستی با استفاده از تنظیمات زیر گوشی خودرا برای اتصال به شبکه GPRS تنظیم کند.

آیتم در گوشی:
connection name
گزینه اجرایی برای این آیتم  mci/gprs :
bearer
 گزینه اجرایی برای این آیتم :     gsm-gprs
apn
 گزینه اجرایی برای این آیتم :  mcinet
 home page  گزینه اجرایی برای این آیتم :  http://mci.ir
wap proxy
 گزینه اجرایی برای این آیتم : 192.168.194.73
port
گزینه اجرایی برای این آیتم: 9201
http proxy
 گزینه اجرایی برای این آیتم: 192.168.194.73
port
 گزینه اجرایی برای این آیتم: 8080

راهنمای تنظیم گوشی‌های با سیستم‌عامل ویندوز:
در صورتی که سیستم عامل گوشی مشترک ویندوز است، می‌تواند با استفاده ازروش زیر گوشی را برای استفاده از سرویس‌های GPRS و MMS تنظیم کند.

تنظیم اتصال به GPRS
به منوی "start" بروید
گزینه "setting" را انتخاب کنید
در گزینه "connection"، "GPRS Setting" را انتخاب کنید
در گزینه "Manage existing connections"، نام این اتصال را MCI-GPRS قرار دهید
گزینه next را بزنید
برای Access point name مقدار mcinet را قرار دهید
به connection برگردید
گزینه "edit proxy server " را انتخاب کنید
در گزینه advanced مقادیر زیر تعریف نمایید
HTTP Proxy: 192.168.194.73
oport: 8080
WAP Proxy: 192.168.194.73
port: 9201

 

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید